‘ธุรกิจขายตรง’ คือ การผลักดันสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ผ่านทางเทคนิคการขายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับการขายตรงบางรูปแบบ เป็นการขายแบบไม่มีพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมาจากการชักชวนของสมาชิกบอกต่อกันมา และสมาชิกเหล่านั้นก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายนั่นเอง เพราะฉะนั้นผู้จะทำธุรกิจนี้ จึงต้องมีความเป็นนักขายระดับมืออาชีพเลยทีเดียว ถึงจะก้าวไปสู่ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้สินค้ารวมทั้งบริการที่นำมาจำหน่ายก็จะต้องมีความแตกต่าง จากสินค้าทั่วไปที่วาง ขายตามห้างสรรพสินค้าซึ่งพบเห็นได้ในทุกแห่งหน หรือต้องมีจุดขายเป็นของตัวเอง ความแตกต่างของระบบขายตรง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่… ขายตรงแบบชั้นเดียว สำหรับระบบนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรมาก โดยจะมีพนักงานหลักของบริษัท ทำหน้าที่เสาะแสวงหา พร้อมดูแลตัวแทนขายซึ่งมีได้ไม่จำกัดจำนวน และเมื่อคุณสมัครเข้ามาเป็นหนึ่งตัวแทนขาย รายได้ที่คุณจะได้ก็จะมาในลักษณะของค่า Commission ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนในสัดส่วนนั้นมากขึ้นไปอีก ขายตรงหลายชั้น การขายตรงแบบนี้ ผู้ขายไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท ซึ่งทุกคนจะเป็นนักขายรูปแบบอิสระ คือ มีหน้าที่ทั้งขายพร้อมหาสมาชิกเพิ่มเติม รายได้ที่เกิดขึ้น คือ คุณจะต้องซื้อสินค้าจากบริษัท หลังจากนั้นต้องขายออกไปให้กับลูกค้า โดยมีความต่างในเรื่องราคาปลีกกับราคาเต็มของสินค้า และนอกเหนือไปจากรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าแล้ว ในแต่ละสิ้นเดือนทางบริษัทจะมีการคำนวณยอดขายทั้งหมดของกลุ่มนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนั้นมีสมาชิก 50 คน ยอดขายที่เกิดขึ้นในเดือน 1 สมมติขายได้ 200,000 บาท ก็นำมารวมกันหมด และทางบริษัทก็จะมอบรางวัลโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมา เช่น200,000 บาทมอบรางวัล 10% […]