qwfqwfdf

หารายได้เสริมผ่านช่องทางเฟสบุค เป็นนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นช้องทางที่ง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถที่จะขายได้ผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์